Ви є тут

Основи бізнесу

Перевозова, І. В. Основи бізнесу : метод. вказ. для виконання сам. роботи / І. В. Перевозова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 с.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Основи бізнесу". Викладено загальні вимоги до виконання самостійної роботи, а також - щодо оформлення та захисту індивідуальної роботи. Подано методику виконання самостійної роботи. Призначено для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved