Ви є тут

Бізнес

Корпоративна соціальна відповідальність


Онуфрак, М. В. Побігун С. А. Корпоративна соціальна відповідальність : методичні вказівки для вивчення дисципліни / М. В. Побігун С. А. Онуфрак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Складені відповідно до робочої програми дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність». Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7. 03050401-спеціаліст, 8. 03050401-магістр і «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.03050801 – спеціаліст.

Бізнес-планування


Кафка, С. М. Бізнес-планування : метод. вказівки / С. М. Кафка, Г. В. Васильченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки з контрольної роботи для дистанційного навчання містять короткі теоретичні відомості з «Бізнес-планування», мету і завдання контрольної роботи, вихідні дані та послідовність її виконання.

Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків


Хвостіна, І. М. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : практикум / І. М. Хвостіна, Н. Б. Мязіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 240 с.

Практикум розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів економічних напрямів. Містить тематичний план дисципліни “Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведено схематичний матеріал для поглибленого опрацювання, в тому числі: основні терміни і поняття, питання для самоконтролю, тестові завдання.

Підприємництво і бізнес-культура


Витвицька, У. Я. Підприємництво і бізнес-культура : конспект лекцій / У. Я. Витвицька, І. Б. Запухляк, І. І. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 191 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів економічних напрямів. Висвітлено сутність підприємництва, його цілі, функції та види, порядок створення та припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

Інтернет-технології в економіці


Корнута, О. В. Інтернет-технології в економіці : лаб. практикум / О. В. Корнута, Т. О. Пригоровська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 79 с.

У лабораторному практикумі містяться варіанти завдань та методичні вказівки до лабораторних робіт, виконання яких дозволить студентам оволодіти можливостями Internet-технологій для пошуку, обробки, копіювання, розповсюдження та збереження фінансової інформації.

Основи підприємницької діяльності


Кінаш, І. П. Основи підприємницької діяльності : навч.-метод. комплекс / І. П. Кінаш, Л. С. Вербовська, Н. Є. Василишина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 227 с.

Навчально-методичний комплекс призначений для набуття знань щодо основних категорій і понять підприємництва. Складений відповідно до робочої програми дисципліни «Основи підприємницької діяльності». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом: 6.030601 - «Менеджмент». Може бути використаний для підготовки до лекційних, практичних занять і самостійної роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved