Ви є тут

Бізнес

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Гораль, Л. Т. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : курсова робота / Л. Т. Гораль, В. М. Чарковський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 79 с.

Дані методичні вказівки містять теоретичний матеріал та приклади, необхідні для написання курсової роботи з курсу “Організація і планування виробничо-комерційної діяльності”, що викладається студентам 5-го курсу спеціальності “Проектування та спорудження нафтогазопроводів, газосховищ та нафтобаз”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved