Ви є тут

Технологія обробки

Технологія обробки типових деталей і складання машин


Войтенко, П. І. Технологія обробки типових деталей і складання машин : лаб. практикум / П. І. Войтенко, О. Р. Онисько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 63 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Технологія обробки типових деталей і складання машин». Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Матеріали для напилення та наплавлення


Гнилиця, І. Д. Матеріали для напилення та наплавлення : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця, Я. А. Криль, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 57 с.

Конспект лекцій містить вимоги до структури, види та приклади марок зносостійких наплавлених матеріалів для роботи в різних умовах і при різних видах зношування. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь


Пилипченко, О. В. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь : лабораторний практикум / О. В. Пилипченко, М. В. Грушецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 45 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни “Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь”, а саме: перелік лабораторних робіт, їх тематику, мету та задачі, опис необхідного матеріального забезпечення, короткі теоретичні відомості, порядок проведення, вимоги до звіту, питання для самоконтролю підготовки студентів, перелік рекомендованих літературних джерел.

Методи виготовлення та ремонту технологічної оснастки і забезпечення точності


Карпик, Р. Т. Методи виготовлення та ремонту технологічної оснастки і забезпечення точності : лабораторний практикум / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 58 с.

Практикум містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок.

Методи виготовлення та ремонту технологічної оснастки і забезпечення точності


Карпик, Р. Т. Методи виготовлення та ремонту технологічної оснастки і забезпечення точності : конспект лекцій / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 210 с.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми з курсу “Методи виготовлення та ремонту технологічної оснастки і забезпечення точності” для студентів напряму підготовки – 6.050502 “Інженерна механіка” .

Вступ у спеціальність


Карпик, Р. Т. Вступ у спеціальність : лабораторний практикум / Р. Т. Карпик, В. І. Артим, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 114 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до діючих у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальних планів та програми дисципліни “Вступ у спеціальність”. Практикум містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved