Ви є тут

Технологія обробки

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання


Петрина, Ю. Д. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : лаборатор. практикум. Ч. І / Ю. Д. Петрина, С. Д. Вуйцік, І. О. Шуляр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Наведено приклади розрахунків калібрів-пробок та калібрів-скоб, які можна використати при виконанні курсових та дипломних проектів, магістерських робіт.

Теоретичні основи зміцнення і відновлення деталей нафтогазового технологічного транспорту


Тараєвський, С. Й. Теоретичні основи зміцнення і відновлення деталей нафтогазового технологічного транспорту : конспект лекцій / С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, П. М. Присяжнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 162 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Теоретичні основи зміцнення і відновлення деталей НГТТ” в Івано-Фрнанківському національному технічному університеті нафти і газу.

Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей


Бурда, М. Й. Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей : лабораторний практикум. Ч.1 / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 62 с.

Лабораторний практикум орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних, технічних і практичних завдань, формування технічного мислення студентів.

Обладнання і транспорт механообробних цехів


Роп'як, Л. Я. Обладнання і транспорт механообробних цехів : лабораторний практикум / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Наведено приклади складання керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням, які можна використовувати при виконанні курсових та дипломних проектів, магістерських робіт.

Обладнання і транспорт механообробних цехів


Роп'як, Л. Я. Обладнання і транспорт механообробних цехів : конспект лекцій / Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 195 с. -

В конспекті лекцій наведено класифікацію вантажопід'ємних машин, опис їх будови, розрахунку та проведення ремонту, які можна використовувати при виконанні курсових та дипломних проектів, магістерських робіт.

Обладнання і транспорт механообробних цехів

Роп'як, Л. Я. Обладнання і транспорт механообробних цехів : методичні вказівки / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 44 с.
У методичних вказівках наведено приклади розрахунку стрічкового конвеєра, його приводу та вузлів кранів, які можна використовувати при виконанні курсових та дипломних проектів, магістерських робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved