Ви є тут

Технологія обробки

Ознайомча практика


Плисак, В. Ф. Ознайомча практика : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 20 с.

Методичні вказівки включають в себе мету і завдання ознайомчої практики, індивідуальні завдання, методичні рекомендації щодо проведення занять та екскурсій під час практики, форми та методи контролю, вимоги до звіту, порядок підведення підсумків практики, рекомендовану літературу.

Магістерська робота


Плисак, В. Ф. Магістерська робота : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 47 с.

Методичні вказівки включають в себе методичні поради щодо змісту і розроблення усіх розділів магістерської роботи, рекомендовану літературу, вимоги до оформлення магістерської роботи та підготовки до захисту, опис порядку і процедури захисту, критерії оцінювання знань Державною екзаменаційною комісією за результатами захисту.

Дипломне проектування


Плисак, В. Ф. Дипломне проектування : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 157 с.

Методичні вказівки включають в себе методичні поради щодо змісту і розроблення усіх розділів дипломного проекту,рекомендовану літературу, вимоги до оформлення дипломного проекту та підготовки до захисту, описується порядок і процедура захисту, приводяться критерії оцінювання знань Державною екзаменаційною комісією за результатами захисту.

Методи обробки складних поверхонь


Сторож, Б. Д. Методи обробки складних поверхонь : конспект лекцій / Б. Д. Сторож, В. О. Шишкін, П. І. Войтенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 149 с.

Конспект лекцій складено на основі робочої програми дисципліни „Методи обробки складних поверхонь” для студентів спеціальності „Технологія машинобудування” спеціалізації „Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво” всіх форм навчання, призначений для самостійного опрацювання та виконання контрольної роботи.

Дипломне проектування: Механоскладальні дільниці


Врюкало, В. В. Дипломне проектування: Механоскладальні дільниці : метод. вказівки / В. В. Врюкало, Л. Д. Пітулей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 56 с.

Методичні вказівки складено на основі інструкції для підготовки дипломних проектів у вищих навчальних закладах з урахуванням рекомендацій, викладених у навчальних посібниках аналогічного призначення.

Технологічна оснастка


Карпик, Р. Т. Технологічна оснастка : методичні вказівки / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 120 с.

Тут для допомоги студентам у засвоєнні дисципліни «Технологічна оснастка» викладена методика виконання розрахункових іконтрольних робіт, рекомендацій щодо їх виконання та приклади розрахунку і оформлення робіт, а також зібрані необхідні нормативні дані і вказана рекомендована література.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved