Ви є тут

Технологія обробки

Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь


Пилипченко, О. В. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь : альбом схем та конструкцій / О. В. Пилипченко, М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

В альбомі наведено класифікації та схеми обладнання і технологічних засобів для створення зносостійких поверхонь методами нанесення покрить або модифікування поверхневих шарів.

Методичні вказівки, програма і контрольні завдання до курсу "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання"


Методичні вказівки, програма і контрольні завдання до курсу "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання" / Петрина Ю.Д., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. - 49 с.

Програма, методичні вказівки і контрольні завдання складені для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.090202, 7.092304, 7.090215, 7.090217, а також для виконання домашніх розрахункових робіт студентами стаціонарної форми навчання спеціальностей 7.050201, 7.090202, 7.092304, 7.090215, 7.090217.

Основи обробки матеріалів


Бурда, М. Й. Основи обробки матеріалів : конспект лекцій / М. Й. Бурда, Л. Д. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 192 с.

Конспект лекцій містить матеріал тем, які розглядаються при вивченні дисципліни “Основи обробки матеріалів”, призначений для підготовки фахівців за напрямом 6.092303 “Зварювання”. Охоплює основні розділи, що стосуються обробки матеріалів при відновленні та підвищенні зносостійкості поверхонь тертя.

Відновлення типових деталей


Тараєвський, С. Й. Відновлення типових деталей : навч. посіб. / С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей". Наведено відомості про типові процеси відновлення таких груп деталей як корпусні, вали, гільзи і стрижні з отворами, розглянуті загальні вимоги до робочих поверхонь цих деталей і основні технологічні прийоми їх відновлення. Кожен розділ завершується запитаннями для самоконтролю, а сам посібник - переліком рекомендованих джерел.

Обладнання і технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь з заданими триботехнічними характеристиками


Пилипченко, О. В. Обладнання і технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь з заданими триботехнічними характеристиками : курсове проектування / О. В. Пилипченко, М. Й. Бурда, М. В. Грушецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 15 с.

В методичних вказівках, викладено мету, завдання, структуру та обсяг курсового проектування, зміст та вимоги до оформлення пояснювальної записки та графічної частини, порядок контролю за ходом виконання та захисту курсового проекту. Наведено перелік необхідних для виконання нормативних документів та рекомендованої літератури.

Спеціальні процеси зміцнення


Бурда, М. Й. Спеціальні процеси зміцнення : конспект лекцій / М. Й. Бурда, М. В. Грушецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 99 с.

В конспекті лекцій розглянуті сучасні перспективні методи зміцнення, до яких належать методи вакуумно-конденсаційного напилення покриттів, іонно- та електроннопроменеві, пучкові та лазерні технології. Проаналізовані процеси та явища які необхідні для розуміння механізмів зміцнення. Описані різноманітні схеми реалізації процесів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved