Ви є тут

Технологія обробки

Матеріали для напилення, наплавлення і трибоматеріалознавство.


Григоренко, С. І. Матеріали для напилення, наплавлення і трибоматеріалознавство. : конспект лекцій / С. І. Григоренко, Я. М. Дрогомирецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 66 с.

Конспект лекцій орієнтований на вивчення і вирішення конкретних теоретичних і практичних завдань формування технічного мислення студентів. Може бути використаний для виконання курсових та дипломних проектів.

Методи забезпечення точності та надійності в машинобудуванні


Карпик, Р. Т. Методи забезпечення точності та надійності в машинобудуванні : методичні вказівки до виконання самост. та контр. робіт / Р. Т. Карпик, В. І. Артим, В. М. Івасів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 20 с.

Методичні вказівки охоплюють програму дисципліни, методичні рекомендації для самостійного освоєння матеріалу, контрольні питання для самоперевірки, завдання на контрольні роботи та методичні рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми навчання.

Методи забезпечення точності та надійності в машинобудуванні


Артим, В. І. Методи забезпечення точності та надійності в машинобудуванні : лабораторний практикум для студ. спец. "Технологія машинобудування" / В. І. Артим, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 32 с.

Лабораторний практикум охоплює методичні рекомендації для самостійного виконання робіт, технічні засоби, порядок виконання звіту, контрольні питання для самоперевірки.

Теорія різання


Шишкін, В. О. Теорія різання : конспект лекцій. Ч.3 / В. О. Шишкін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 206с.

Конспект складено згідно з програмою курсу “Теорія різання” з підготовки фахівців вищої освіти за напрямом 6.0902 – Інженерна механіка з спеціальності 7.090202 – Технологія машинобудування.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved