Ви є тут

Технологія обробки

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Єдина система допусків і посадок


Шуляр, І. О. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Єдина система допусків і посадок : практикум / І. О. Шуляр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 58 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Теоретичні основи відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей


Тараєвський, С. Й. Теоретичні основи відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей : навч. посіб. / С. Й. Тараєвський, М. Й. Бурда, А. О. Криль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 306 с.

У навчальному посібнику класифіковано всі методи нанесення покриттів, як внутрішніх (модифікування), так і зовнішніх, призначених для відновлення та зміцнення робочих поверхонь деталей. Особливу увагу приділено фізичним основам та технологічним особливостям формування покрить методами напилення, наплавлення, конденсації із парової фази та іншим.

Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин


Гаврилів, Ю. Л. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин : лаб. практикум / Ю. Л. Гаврилів, Т. В. Лукань. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

Лабораторний практикум розроблено згідно з робочою програмою курсу “Технологічні методи виробництва заготовок”. Містить загальну інформацію про методи виробництва заготовок, теоретичні дані і практичні рекомендації з проектування і виробництва заготовок в лабораторних умовах.

Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин


Гаврилів, Ю. Л. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин : конспект лекцій / Ю. Л. Гаврилів. - 2-e вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 141 с.

Конспект лекцій складений згідно з робочою програмою курсу “Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин”. Містить розгляд основ технології виробництва, добору матеріалів і методів виробництва заготовок у машинобудуванні.

Засоби програмного керування технологічними системами


Смаглюк, А. К. Засоби програмного керування технологічними системами : конспект лекцій / А. К. Смаглюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 212 с.

Конспект лекцій містить матеріали для вивчення основних розділів з дисципліни «Засоби програмного керування технологічними системами». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця, Я. А. Криль, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 90 с.

Конспект лекцій містить основні положення порошкової металургії: методи одержання порошків, методи формування порошкових виробів, спікання і кінцева обробка порошкових виробів. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved