Ви є тут

Технологія обробки

Відновлення деталей автомобілів


Прунько, І. Б. Відновлення деталей автомобілів : лабор. практикум / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 76 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу “Відновлення деталей автомобілів” спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство». Лабораторний практикум призначений для підготовки інженерів механіків фаху “Автомобілі та автомобільне господарство”. В практикумі наведено 7 лабораторних робіт, описані мета роботи, обладнання робочого місця, зміст роботи, теоретичні положення, порядок виконання роботи, обробка результатів та складання звіту.

Обладнання і транспорт механообробних цехів


Обладнання і транспорт механообробних цехів : лаборатор. практикум. Ч. 2 / В. В. Кустов, Л. Я. Роп'як, П. І. Войтенко [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 60 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обладнання і транспорт механообробних цехів". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка". Матеріали, наведені у даному практикумі, можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для виконання лабораторних робіт. Наведено приклади настроювання верстатів, які можна використовувати виконучи курсові та дипломні проекти, магістерські роботи.

Обладнання автоматизованого виробництва


Кустов, В. В. Обладнання автоматизованого виробництва : лаборатор. практикум / В. В. Кустов, Л. Я. Роп'як, В. Ф. Плисак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 64 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обладнання автоматизованого виробництва". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка". Матеріали, наведені у даному практикумі, можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для виконання лабораторних робіт. Наведено приклади настроювання верстатів, які можна використовувати, виконуючи курсові та дипломні проекти, магістерські роботи.

Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин


Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин : навчальний посібник / З. М. Одосій, Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, В. Я. Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 195 с.

У посібнику викладено сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин нафтогазової промисловості. Матеріал посібника ґрунтується на багатолітньому досвіді та результатах наукової роботи авторів на машинобудівних підприємствах нафтогазової галузі України. Тому книга є базою для самостійної роботи магістрантів при підготовці магістерської роботи.

Основи порошкової металургії та композиційні матеріали


Гнилиця, І. Д. Основи порошкової металургії та композиційні матеріали : методичні вказівки до самостійної роботи / І. Д. Гнилиця. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 23 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни та призначені для студентів спеціальності 131 – “Прикладна механіка” очної форми навчання, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалавра

Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь


Луцак, Л. Д. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Л. Д. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved