Ви є тут

Технологія обробки

Переддипломна практика


Войтенко, П. І. Переддипломна практика : метод. вказівки / П. І. Войтенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 14 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої навчальної програми підготовки фахівця за спеціальністю 7.05050201 – «Технологія машинобудування» для студентів V курсу спеціалізації «Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво». Методичні вказівки містять програму практики, календарний план-графік та вимоги до звітності і підведення підсумків практики.

Виробнича практика


Одосій, З. М. Виробнича практика : метод. вказівки / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, В. В. Кустов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 22 с.

Методичні вказівки містять відомості необхідні для вивчення дисциплін: «Технологічні основи машинобудування», «Обладнання автоматизованого виробництва». Розроблені для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05050201 – Технології машинобудування.

Виробнича практика


Войтенко, П. І. Виробнича практика : метод. вказівки / П. І. Войтенко, Р. Т. Карпик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 14 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої навчальної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки «Інженерна механіка» для студентів ІІІ курсу спеціалізації «Комп’ютеризоване машинобудівне виробництво».

Технологічна підготовка виробництва для відновлення деталей


Тараєвський, С. Й. Технологічна підготовка виробництва для відновлення деталей : практикум / С. Й. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 36 с.

Даний практикум призначений для виконання практичних занять з дисципліни «Технологічна підготовка виробництва для відновлення деталей» і дає можливість закріпити теоретичні знання, одержані на лекційних заняттях, та набути навиків з виконання нормативних технологічних документів. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Відновлення та підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей


Бурда, М. Й. Відновлення та підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей : тлумач. слов. / М. Й. Бурда, С. Й. Тараєвський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 143 с.

Словник є довідковим посібником з термінології в галузі технологій з відновлення та підвищення зносостійкості робочих поверхонь деталей машин. Містить визначення 750 термінів необхідних для вивчення дисциплін “Основи технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей”, “Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей” та інших.

Технологія обробки типових деталей і складання машин


Карпик, Р. Т. Технологія обробки типових деталей і складання машин : метод. вказівки / Р. Т. Карпик, П. І. Войтенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 77 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Технологія обробки типових деталей і складання машин» і містять завдання та зміст курсового проекту, послідовність його виконання, джерела інформації та приклади виконання окремих розділів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved