Ви є тут

Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі"

Малинка, О. Я. Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі" / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 18 с.

Мета курсової роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з актуальних питань управління бізнес-процесами в торгівлі, набуття практичних навиків самостійного прийняття управлінських рішень при усуненні окремих проблемних ситуацій, що виникають в торгівельній діяльності підприємства.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved