Ви є тут

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Зелінська, Г. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Г. О. Зелінська, Н. Б. Юрченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 175 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки бакалаврів з фінансів. Містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». До кожної теми наведено схематичний матеріал для поглибленого опрацювання, в тому числі: питання для самоконтролю, тестові завдання, задачі та завдання для аналізу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved