Ви є тут

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Гавадзин, Н. О. Чинники успішного працевлаштування за фахом : методичні вказівки для вивчення дисципліни / Н. О. Гавадзин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 25 с.

Методичні вказівки для вивчення теоретичних засад успішного процесу працевлаштування містять перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних заняттях, методичні рекомендації щодо вивчення змістовних модулів дисципліни, завдання та перелік питань для аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців спеціальності 7.05100305 «Прилади та системи неруйнівного контролю».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved