Ви є тут

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Зелінська, Г. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини : методичні вказівки для вивчення дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 125 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». Містять мету та завдання дисципліни, зміст модулів, питання для самоконтролю, тестові завдання, задачі, теми рефератів, а також приклад контрольної роботи для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved