Ви є тут

Фінансовий аналіз

Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : курс. робота / І. В. Перевозова, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 159 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу «Фінансовий аналіз» і призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 – «Фінанси і кредит» та мають за мету надати допомогу студентам по виконанні курсової роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved