Ви є тут

Фінансовий аналіз

Перевозова, І. В. Фінансовий аналіз : метод. вказівки / І. В. Перевозова, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

Дані методичні вказівки охоплюють комплекс питань, пов'язаних з вивченням дисципліни «Фінансовий аналіз», та включають тематику курсу, плани лекційних, практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved