Ви є тут

Стратегічний аналіз

Войтків, Л. С. Стратегічний аналіз : практикум / Л. С. Войтків, Ю. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 51 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми дисципліни «Стратегічний аналіз». У ньому представлено основні питання ключових положень дисципліни, тестові завдання, типові прикладні задачі, тематика рефератів. Призначений для проведення практичних занять, для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів з дисципліни «Стратегічний аналіз».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved