Ви є тут

Регіональна економіка

Дзьоба, О. Г. Регіональна економіка : метод. комплекс / О. Г. Дзьоба, Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 72 с.

Методичний комплекс розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030601 - «Менеджмент» з вивчення курсу «Регіональна економіка».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved