Ви є тут

Регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : методичний комплекс / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 73 с.

Методичний комплекс розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030601 - «Менеджмент» з вивчення курсу «Регіональна економіка». Він дає можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved