Ви є тут

Регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : збірник тестових завдань / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 137 с.

У збірнику тестових завдань і задач з курсу “Регіональна економіка” містяться важливі питання для самостійної роботи і контролю знань студентів при вивченні теоретичних і методологічних основ регіональної економіки. Тестові завдання розроблені відповідно до програм із нормативних навчальних дисциплін і відповідають навчальним планам підготовки. Для студентів спеціальності «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved