Ви є тут

Регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : конспект лекцій / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 349 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Призначено для вивчення курсу "Регіональна економіка" студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved