Ви є тут

Регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : метод. вказівки / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 186 с.

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки: «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» з вивчення курсу «Регіональна економіка». Він дає можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved