Ви є тут

Економічна географія

Регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : метод. комплекс / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 79 с.

Методичний комплекс призначений для самостійної роботи студентів усіх форм навчання спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» з вивчення курсу «Регіональна економіка». Він дає можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарський занять, колоквіумів та іспиту.

Регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : конспект лекцій / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 145 с.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : зб. тест. завд. / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 125 с.

У збірнику тестових завдань і задач з курсу “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” містяться важливі питання для самостійної роботи і контролю знань студентів при вивченні теоретичних і методологічних основ розміщення продуктивних сил. Тестові завдання розроблені відповідно до програм із нормативних навчальних дисциплін і відповідають навчальним планам підготовки.

Тестові завдання і задачі з курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"


Сімків, Л. Є. Тестові завдання і задачі з курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 23 с.

У збірнику тестових завдань і задач з курсу ”Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” містяться важливі питання трьох рівнів та двох кредитів семестрового контролю студентів при вивченні теоретичних і методологічних основ розміщення продуктивних сил.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка


Сімків, Л. Є. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : конспект лекцій / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. - 188 с.

У методичному комплексі з ”Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” визначається мета і завдання курсу, запропонована робоча програма та плани семінарських занять. Він містить тестові завдання і задачі для перевірки знань студентів при вивченні теоретичних та методологічних основ розміщення продуктивних сил, особливості їх розвитку в Україні та її окремих регіонах.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved