Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інформатика та програмування


Інформатика та програмування : лабораторний практикум / З. М. Бродин, М. М. Белей, М. В. Крихівський, Г. І. Левицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 212 с.

Лабораторний практикум складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - «Нафтогазова справа».

Інформаційні технології


Корнута, В. А. Інформаційні технології : лабораторний практикум / В. А. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 118 с.

Практикум підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Інформаційні технології” для студентів напряму підготовки 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Обчислювальна техніка


Євчук, О. В. Обчислювальна техніка : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 75 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Обчислювальна техніка”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Сучасні засоби обчислювальної техніки і програмування


Костів, Б. В. Сучасні засоби обчислювальної техніки і програмування : лабораторний практикум / Б. В. Костів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Сучасні засоби обчислювальної техніки та програмування". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Прилади та системи неруйнівного контролю". Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Комп’ютерні технології в електроенергетиці


Соломчак, О. В. Комп’ютерні технології в електроенергетиці : методичні вказівки / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни "Комп'ютерні технології в електроенергетиці" напрямку підготовки "Електротехніка і електротехнології" і призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

Комп’ютерні технології


Соломчак, О. В. Комп’ютерні технології : лабораторний практикум / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт складені згідно з робочою програмою дисципліни "Комп'ютерні технології в електроенергетиці" напрямку підготовки "Електотехніка і електротехнології" і призначені для підготовки до виконання лабораторних робіт студентів денної і заочної форми.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved