Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інформатика та програмування


Михайлюк, І. Р. Інформатика та програмування : методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик, Г. І. Левицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 118 с.

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з дисципліни «Інформатика та програмування» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - «Нафтогазова справа».

Інформатика та програмування


Інформатика та програмування : метод. вказівки до лаб. робіт / Д. Ф. Тимків, М. В. Крихівський, Г. І. Левицька, М. М. Белей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 138 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт складено відповідно робочої навчальної програми дисципліни «Інформатика та програмування» для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304  «Нафтогазова справа». Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Сучасні комп'ютерні технології


Тарас, І. П. Сучасні комп'ютерні технології : метод. вказівки / І. П. Тарас. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 38 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми з дисципліни „Сучасні комп’ютерні технології”. В методичних вказівках містяться завдання та методичні вказівки до практичних робіт, виконання яких дозволить студентам оволодіти можливостями сучасних комп’ютерних технологій для комп’ютерного моделювання, обробки графічної інформації.

Видавничі інформаційні системи


Лаба, О. В. Видавничі інформаційні системи : метод. вказівки / О. В. Лаба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 93 с.

Лабораторний практикум з курсу «Видавничі інформаційні системи» містить тематику лабораторних робіт, вимоги до них, а також приклади їх виконання. Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.02010501 – спеціаліст. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання при виконанні лабораторних робіт.

Захист інформації і комп'ютерна криптографія


Добров, Є. Є. Захист інформації і комп'ютерна криптографія : курс. проектування / Є. Є. Добров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 42 с.

Методичні матеріали, що необхідні для виконання курсової роботи з дисципліни «Захист інформації і комп’ютерна криптографія» розроблені у відповідності до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Захист інформації і комп'ютерна криптографія


Добров, Є. Є. Захист інформації і комп'ютерна криптографія : конспект лекцій / Є. Є. Добров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 47 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Захист інформації і комп’ютерна криптографія". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved