Ви є тут

Сучасні засоби обчислювальної техніки і програмування

Костів, Б. В. Сучасні засоби обчислювальної техніки і програмування : лабораторний практикум / Б. В. Костів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Сучасні засоби обчислювальної техніки та програмування". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Прилади та системи неруйнівного контролю". Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved