Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інтернет-технології у обліку і аудиті


Пригоровська, Т. О. Інтернет-технології у обліку і аудиті : методичні вказівки до самостійної роботи / Т. О. Пригоровська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 94 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи складені відповідно до робочої програми з дисципліни „ Інтернет технології у обліку і аудиті ” для студентів другого курсу як вказівки для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.030509-«Облік і аудит».

Людино-машинний інтерфейс


Пасєка, М. С. Людино-машинний інтерфейс : конспект лекцій / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 194 с.

Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Людино-мишиний інтерфейс". Містить теоретичний та практичний навчальний матеріал щодо теоретичних та прикладних методів розробки користувацьких інтерфейсів, проектування користувацьких інтерфейсів, розрахунок часу виконання операцій з інтерфейсом користувача, оцінювання якості виконуваних робіт, дотримання визначених термінів та вартості розробки системи.

Комп'ютерна електроніка


Незамай, Б. С. Комп'ютерна електроніка : лаб. практикум / Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Комп’ютерна електроніка». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Захист інформації та комп'ютерна криптографія


Добров, Є. Є. Захист інформації та комп'ютерна криптографія : лаборатор. практикум / Є. Є. Добров, Ю. В. Безгачнюк, О. І. Клапоущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Захист інформації та комп’ютерна криптографія”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Захист інформації та комп’ютерна криптографія”.

Інформаційні системи та технології в туризмі


Заміховська, О. Л. Інформаційні системи та технології в туризмі : лаб. практикум / О. Л. Заміховська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 47 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять в комп’ютерних класах відповідно до навчальної програми з дисципліни “Інформаційні системи та технології в туризмі ”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.140103 – "Туризм".

Інформатика та програмування


Крив'юк, І. В. Інформатика та програмування : лаб. практикум / І. В. Крив'юк, Л. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 72 с.

Лабораторний практикум призначений для виконання лабораторних робіт студентами-бакалаврами напряму підготовки: 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. У ньому викладено загальну характеристику та призначення ОС Windows, програми навігації по файловій системі – Провідник, Мій комп’ютер, Total Commander, основи роботи в текстовому редакторі Microsoft Word та основи програмування мовою Turbo Pascal для практичного засвоєння студентами курсу “Інформатика та програмування”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved