Ви є тут

Комп’ютерні технології

Соломчак, О. В. Комп’ютерні технології : лабораторний практикум / О. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 54 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт складені згідно з робочою програмою дисципліни "Комп'ютерні технології в електроенергетиці" напрямку підготовки "Електотехніка і електротехнології" і призначені для підготовки до виконання лабораторних робіт студентів денної і заочної форми.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved