Ви є тут

Комп’ютерні технології

Інформаційні технології


Зорін, Д. О. Інформаційні технології : метод. рекомендації / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 32 с.

Методичні рекомендації містять загальну характеристику дисципліни, зміст теоретичної частини курсу, перелік лабораторних занять, рекомендації по виконанню завдань самостійної, індивідуальної, контрольної робіт, перелік рекомендованих джерел. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом для підготовки студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070801- спеціаліст, 8.070801-магістр.

Інформаційні технології


Зорін, Д. О. Інформаційні технології : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 108 с.

Лекції містять фактичний матеріал з основ геоінформаційних систем і технологій. Конспект лекцій розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070801- спеціаліст, 8.070801-магістр.

Інформатика та програмування


Тимків, Д. Ф. Інформатика та програмування : метод. вказівки / Д. Ф. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 120 с.

Методичні вказівки і завдання до курсової роботи містять вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни “Інформатика та програмування”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану для підготовки студентів напряму 6.050304- ”Нафтогазова справа".

Інформаційні технології


Зорін, Д. О. Інформаційні технології : лабораторний практикум / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми та навчального плану дисципліни «Інформаційні технології». Містить методичні вказівки для проведення і виконання лабораторних робіт, алфавітний список команд, кнопок, режимів і діалогів MapInfo Professional. Процедури MapInfo описані по кроках. Ілюстрації і описи складені для версії, що працює в середовищі Windows. Кожен компонент документації побудований з урахуванням взаємодії з іншими компонентами.

Інформатика та програмування


Інформатика та програмування : вказівки і завдання до курсової роботи / Д. Ф. Тимків, М. М. Белей, Л. В. Саманів [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 120 с.

Методичні вказівки і завдання до курсової роботи містять вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни “Іформатика та програмування”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану для підготовки студентів напряму 6.050304- ”Нафтогазова справа".

Методичні вказівки для контролю знань з інформаційно-комунікаційних технологій


Романишин, Ю. Л. Методичні вказівки для контролю знань з інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 70 с.

Методичні вказівки містять комплекс теоретичних та практичних завдань для визначення та контролю рівня знань, мотивації, практичних умінь та навичок у використанні інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання та в майбутній професійній діяльності студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved