Ви є тут

Комп’ютерні технології

Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці


Горєлов, В. О. Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці : практикум / В. О. Горєлов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 78 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання практичних занять і конкретизовані для студентів спеціальності „Прилади та системи неруйнівного контролю” з метою надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні практичних робіт з дисципліни „Використання персональних комп’ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці”. У вказівках подано завдання для виконання практичних робіт, вимоги щодо змісту і оформлення результатів практичних занять.

Інформатика


Інформатика : метод вказівки для курсової роботи / Б. Д. Сторож, В. В. Врюкало, І. І. Палійчук, Я. Б. Сторож. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 32 с.

Методичні вказівки містять завдання до курсової роботи з дисципліни "Інформатика" і рекомендації для їх виконання.

Лабораторний практикум з курсу "Навчальний практикум з обчислювальної техніки"


Бурак, К. О. Лабораторний практикум з курсу "Навчальний практикум з обчислювальної техніки" для спеціальності "Геодезія" / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 54 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Навчальний практикум з обчислювальної техніки ”.

Лабораторний практикум з курсу "Інформатика"


Врюкало, В. В. Лабораторний практикум з курсу "Інформатика" / В. В. Врюкало, О. Р. Онисько, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 52 с.

Лабораторний практикум складено на основі робочої програми курсу “Інформатика” і призначений для виконання студентами спеціальності “Технологія машинобудування” всіх форм навчання.

Паралельні та розподілені обчислення


Ширмовська, Н. Г. Паралельні та розподілені обчислення : лаб. практикум / Н. Г. Ширмовська, В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 62 c.

Лабораторний практикум з дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення» розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Практикум містить вісім лабораторних робіт. Для кожної роботи сформовано завдання, вказано порядок виконання роботи та подано методичні рекомендації щодо виконання роботи.

Методичні вказівки для самостійного вивчення основ сучасних комп'ютерних технологій


Грибович, С. М. Методичні вказівки для самостійного вивчення основ сучасних комп'ютерних технологій. Ч.1 : Microsof Word. / С. М. Грибович, О. Т. Драганчук, Л. Л. Корчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 49 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення основ сучасних комп'ютерних технологій для спеціальностей кафедри інженерної та комп'ютерної графіки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved