Ви є тут

Економіка охорони навколишнього середовища

Організація і управління виробництвом


Лісевич, М. П. Організація і управління виробництвом : курсове проектування / М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 28 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту складені згідно з робочою програмою курсу “Організація і управління виробництвом”, який читається студентам напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Інвентаризація земель населених пунктів


Демчук, В. В. Інвентаризація земель населених пунктів : конспект лекцій / В. В. Демчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 73 с.

Конспект лекцій містить основні відомості з інвентаризації земель населених пунктів. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”.

Інвентаризація земель населених пунктів


Демчук, В. В. Інвентаризація земель населених пунктів : лабораторний практикум / В. В. Демчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 45 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Інвентаризація земель населених пунктів”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”.

Планування, менеджмент та маркетинг в геодезичному і землевпорядному виробництві


Лісевич, М. П. Планування, менеджмент та маркетинг в геодезичному і землевпорядному виробництві : метод. вказівки до курсового проектування / М. П. Лісевич, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 48 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту складені згідно з робочою програмою курсу з дисципліни “Планування, менеджмент та маркетинг в геодезичному і землевпорядному виробництві”, для підготовки фахівців за спеціальністю “Інженерна геодезія”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved