Ви є тут

Економіка охорони навколишнього середовища

Організація і управління виробництвом


Організація і управління виробництвом : курсове проектування / Є. Ю. Ільків, І. В. Біда, М. В. Галерник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 28 с.

Методичні вказівки для виконання курсового проекту складені відповідно до робочої програми курсу "Організація і управління виробництвом" та галузевого стандарту вищої освіти України. Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій.

Економіка довкілля і природокористування


Федорович, І. В. Економіка довкілля і природокористування : метод. вказ. до виконання курсових робіт / І. В. Федорович, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни "Економіка довкілля і природокористування". Містять загальні вимоги до написання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Економіка довкілля і природокористування", рекомендації щодо вибору теми та опрацювання літературних джерел, вимоги до структури і змісту пояснювальної записки.

Організаційний механізм екологізації діяльності


Хвостіна, І. М. Організаційний механізм екологізації діяльності : робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні роботи для магістрів заочної форми навчання спеціальності "Економіка "спеціалізації "Економіка довкілля та природних ресурсів" / І. М. Хвостіна, Т. Б. Яськевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 99 с.

Методичні вказівки охоплюють 9 тем з курсу "Організаційний механізм екологізації діяльності", розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організаційний механізм екологізації діяльності".

Теорія еколого-економічного аналізу


Хвостіна, І. М. Теорія еколого-економічного аналізу : робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні роботи для магістрів заочної форми навчання спеціальності "Економіка "спеціалізації "Економіка довкілля та природних ресурсів" / І. М. Хвостіна, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 100 с.

Методичні вказівки охоплюють 9 тем з курсу "Теорія еколого-економічного аналізу", розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія еколого-економічного аналізу", включають програму курсу, приклади розв'язку задач, практичні завдання, завдання для написання контрольної роботи та перелік питань для самоконтролю. Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності "Економіка", спеціалізації "Економіка довкілля та природних ресурсів" заочної форми навчання.

Управління земельними ресурсами


Приходько, М. М. Управління земельними ресурсами : практикум / М. М. Приходько, І. В. Біда, Т. Ю. Грицюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Практикум містить методичні вказівки для забезпечення проведення практичних занять студентів, розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій". Може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Переддипломна практика


Зелінська, Г. О. Переддипломна практика : метод. вказ. / Г. О. Зелінська, І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 17 с.

Методичні вказівки розроблені для студентів ОКР "магістр" 1-го року навчання заочної форми спеціалізації "Економіка довкілля і природних ресурсів". Охоплює комплекс питань, пов'язаних з проходженням переддипломної практики, виконанням звіту, включає її принциповий зміст та структуру, порядок оформлення та захисту.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved