Ви є тут

Економіка охорони навколишнього середовища

Екологічний менеджмент


Тараєвська, Л. С. Екологічний менеджмент : навч.-метод. комплекс / Л. С. Тараєвська, Л. І. Ріщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 131 с.

Навчальний посібник містить теоретичні та практичні аспекти екологічного менеджменту, висвітлює методику аналізу окремих економічних механізмів управління природоохоронною діяльністю, зокрема види платежів за забруднення довкілля, розрахунки соціально-економічної ефективності природоохоронних заходів та формування екологічного менеджменту.

Моніторинг та охорона земель


Кравець, О. Я. Моніторинг та охорона земель : конспект лекцій / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 70 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070904 – спеціаліст і 8.070904 – магістр.

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : методичні вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 12 с.

Методичні вказівки з дидактичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи складені згідно з робочою програмою курсу «Організація і управління виробництвом», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». Вказівки містять елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги, а також інформаційне забезпечення. Призначені для підготовки бакалаврів очної форми навчання.

Організація управління в екологічній діяльності


Приходько, М. М. Організація управління в екологічній діяльності : методичні рекомендації / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 19 с.

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для студентів денної та дистанційної форм навчання напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Організація управління в екологічній діяльності


Потравич, Л. Д. Організація управління в екологічній діяльності : практикум / Л. Д. Потравич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 139 с.

Практикум розроблений на кафедрі екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і призначений для студентів денної та заочної формнавчання напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Фінансово-економічна діяльність


Лісевич, М. П. Фінансово-економічна діяльність : методичні вказівки / М. П. Лісевич, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 11 с.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт складені згідно з робочою програмою курсу “Фінансово-економічна діяльність», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Вказівки містять зміст теоретичного матеріалу для самостійного вивчення, перелік лабораторних робіт, задачі і пояснення для виконання контрольної роботи. Призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved