Ви є тут

Економіка охорони навколишнього середовища

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : методичні вказівки / Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, К. Д. Підлуська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 16 с.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт складені згідно з робочою програмою курсу “Організація і управління виробництвом”, який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Вказівки містять зміст теоретичного матеріалу для самостійного вивчення, перелік лабораторних робіт, завдання і пояснення для виконання контрольної роботи. Призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання.

Інвентаризація земель населених пунктів


Дутчин, М. М. Інвентаризація земель населених пунктів : методичні вказівки / М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 12 с.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт складені згідно з робочою програмою курсу «Інвентаризація земель населених пунктів», який читається студентам напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Вказівки містять зміст теоретичного матеріалу для самостійного вивчення, перелік лабораторних робіт, завдання і запитання для виконання контрольної роботи. Призначені для підготовки бакалаврів заочної форми навчання.

Фінансово-економічна діяльність


Ільків, Є. Ю. Фінансово-економічна діяльність : конспект лекцій / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич. - Івано-Франківськ : Факел, 2009. - 78 с.

Подані основи економічної діяльності топографо-геодезичних та землевпорядних підприємств. Розглядаються питання фінансово-економічної стратегії підприємства. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Фінансово-економічна діяльність


Ільків, Є. Ю. Фінансово-економічна діяльність : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 49 с.

У методичних вказівках подані основи економічної діяльності топографо-геодезичних та землевпорядних підприємств. Розглянуто питання фінансово-економічної стратегії підприємства. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Організація і управління виробництвом


Ільків, Є. Ю. Організація і управління виробництвом : лабораторний практикум / Є. Ю. Ільків, М. П. Лісевич, І. В. Біда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 31 с.

Практикум для виконання лабораторних робіт складений згідно з робочою програмою курсу “Організація і управління виробництвом”, який читається студентам напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій». Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

Моніторинг та охорона земель


Кравець, О. Я. Моніторинг та охорона земель : лабораторний практикум / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 21 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Моніторинг та охорона земель”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями «Землевпорядкування та кадастр».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved