Ви є тут

Економічна теорія

Вправи і задачі з дисципліни "Основи економічної теорії"


Вправи і задачі з дисципліни "Основи економічної теорії" : для студентів неекономічних спеціальностей / Л. Є. Сімків, Р. Т. Мацьків, І. І. Проданова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 107 с.

У збірнику вправ і задач з дисципліни „Основи економічної теорії” містяться важливі питання для семестрового контролю знань студентів при вивченні економічної теорії. В основу вправ покладено програму курсу, яка розкриває закономірності розвитку суспільного виробництва, механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначає істотні риси основних суспільно-економічних систем та напрямки їх еволюції.

Методичний комплекс з дисципліни "Основи економічної теорії"


Колодрубський, В. П. Методичний комплекс з дисципліни "Основи економічної теорії" / В. П. Колодрубський, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 73 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Основи економічної теорії” складений на основі типової програми і призначений для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написані рефератів. В методичному комплексі вміщені завдання для самостійної роботи студентів, запитання на іспит (залік) для студентів стаціонарної та заочної форми навчання.

Методичний комплекс з дисципліни "Мікроекономіка"


Сокирко, О. І. Методичний комплекс з дисципліни "Мікроекономіка" / О. І. Сокирко, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 67 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Мікроекономіка” складений на основі типової програми і призначений для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів. В методичному комплексі вміщені завдання для самостійної роботи студентів, запитання на іспит (залік) для студентів стаціонарної та заочної форми навчання, а також завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

Мікроекономіка


Васильченко, Г. В. Мікроекономіка : практикум для студентів економічних спеціальностей / Г. В. Васильченко, О. І. Сокирко, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 42 с.

Практикум розроблений у відповідності з програмою курсу “Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей і призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів дисципліни, придбання практичних навичок щодо аналізу мікроекономічних процесів. Практикум містить також завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved