Ви є тут

Економічна теорія

Макроекономіка


Шлемко, Д. В. Макроекономіка : метод. вказівки до курсової роботи / Д. В. Шлемко, О. С. Яцюк, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 34 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Макроекономіка” складені на основі типової програми для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форми навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи.

Основи економічної теорії


Основи економічної теорії : конспект лекцій / Л. Є. Сімків, Р. Б. Данилейчук, С. Я. Кісь [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 311 с.

У лекційному матеріалі висвітлено загальні основи економічного життя суспільства, розкрито закономірності розвитку суспільного виробництва, з'ясовано механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначено істотні риси основних суспільно-економічних систем та напрямки їх еволюції.

Політична економія


Колодрубський, В. П. Політична економія : метод. комплекс / В. П. Колодрубський, Т. Б. Гудзак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 78 с.

Методичний комплекс містить методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни “Політична економія”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями “Економіка підприємства”, ”Облік і аудит”, ”Фінанси,” ”Менеджмент організацій”.

Політична економія


Колодрубська, Н. В. Політична економія : метод. вказівки / Н. В. Колодрубська, В. П. Колодрубський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 233 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу ”Політична економія” розроблені у відповідності з програмою навчальної дисципліни і можуть бути використані студентами всіх економічних спеціальностей.

Мікроекономіка


Яцюк, О. С. Мікроекономіка : метод. вказівки / О. С. Яцюк, Р. Т. Мацьків, О. І. Сокирко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 56 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Мікроекономіка” складений на основі типової програми і призначений для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів. В методичному комплексі вміщені завдання для самостійної роботи студентів, запитання на іспит (залік) для студентів стаціонарної та заочної форми навчання, а також завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

Основи економічної теорії


Сімків, Л. Є. Основи економічної теорії : метод. вказівки для виконання контрольної роботи / Л. Є. Сімків, Р. Т. Мацьків, І. І. Проданова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 75 с.

Методичні вказівки з дисципліни „Основи економічної теорії” складені на основі типової програми і призначені для виконання контрольної роботи студентів неекономічних спеціальностей заочної форми навчання. Методичні вказівки містять теоретичні й практичні завдання для написання контрольних робіт, а також питання на іспит.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved