Ви є тут

Економічна теорія

Макроекономіка


Сокирко, О. І. Макроекономіка : конспект лекцій для самостійного вивчення дисципліни / О. І. Сокирко, Л. Є. Сімків, Л. А. Петрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 189 с.

Він включає цілий комплекс навчальних і методичних проблем: робочу програму, плани практичних занять, методичні рекомендації, літературу. При підготовці конспекту лекцій використано найновіші дослідження, підручники та посібники з ”Макроекономіки” та ”Економічної теорії”, він може бути використаний всіма студентами, які вивчають економіку світу та України.

Політична економія


Романко, О. П. Політична економія : конспект лекцій / О. П. Романко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 168 с.

У конспекті лекцій висвітлено загальні основи економічного життя суспільства, розкрито закономірності розвитку суспільного виробництва, з’ясовано механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначено істотні риси основних суспільно – економічних систем та напрямки їх еволюції.

Економічна теорія


Економічна теорія : навч. посіб. / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова, Р. Т. Мацьків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 353 с.

У навчальному посібнику висвітлено загальні основи економічного життя суспільства, розкрито закономірності розвитку суспільного виробництва, з'ясовано механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначено істотні риси основних суспільно-економічних систем та напрямки їх еволюції.

Мікроекономіка


Сокирко, О. І. Мікроекономіка : метод. вказівки / О. І. Сокирко, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 61 с.

Методичні вказівки з дисципліни “Мікроекономіка” складено на основі типової програми і призначені для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів. У методичних вказівках вміщені завдання для самостійної роботи студентів, запитання на іспит (залік) для студентів стаціонарної форми навчання, а також тестові завдання.

Макроекономіка


Сокирко, О. І. Макроекономіка : метод. вказівки / О. І. Сокирко, І. З. Савчин, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 85 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Містять важливі питання, тести і задачі для самостійного контролю знань студентів при вивченні теоретичних і практичних навичок макроекономічного аналізу.

Мікроекономіка


Мацьків, Р. Т. Мікроекономіка : збірник задач і вправ / Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Збірник вправ і задач з дисципліни “Мікроекономіка” містить тестові й практичні завдання, задачі, розв’язання яких дозволить студентам засвоїти матеріал, сформувати цілісну базу знань з дисципліни та, відповідно, ефективно підготуватися до складання заліку (іспиту).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved