Ви є тут

Економічна теорія

Політична економія


Колодрубська, Н. В. Політична економія : практикум / Н. В. Колодрубська, В. П. Колодрубський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 284 с.

Практикум розроблено відповідно до навчальної програми курсу «Політекономія» для студентів економічних спеціальностей. Він включає цілий комплекс навчальних і методичних проблем: робочу програму, плани семінарів, методичні рекомендації, літературу.

Мікроекономіка


Яцюк, О. С. Мікроекономіка : метод. комплекс / О. С. Яцюк, О. І. Сокирко, Р. Т. Мацьків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 52 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Мікроекономіка” складено на основі типової програми і призначений для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів.

Макроекономіка


Данилейчук, Р. Б. Макроекономіка : методичний комплекс / Р. Б. Данилейчук, І. З. Савчин, О. І. Сокирко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 45 с.

Методичний комплекс з курсу „Макроекономіка” призначений для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». Методичний комплекс допоможе студентам підготуватись до семінарських занять, складання іспиту чи заліку, виконати індивідуальне семестрове завдання, підібрати відповідну літературу.

Мікроекономіка


Мацьків, Р. Т. Мікроекономіка : методичний комплекс / Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 68 с.

Методичний комплекс з дисципліни “Мікроекономіка” містить вказівки, теоретичні й практичні завдання, розв’язання яких дозволить студентам засвоїти матеріал та ефективно підготуватися до складання заліку.

Мікроекономіка


Яцюк, О. С. Мікроекономіка : практикум / О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 35 с.

Практикум розроблений у відповідності з програмою курсу “Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей і призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів дисципліни, придбання практичних навичок щодо аналізу мікроекономічних процесів.

Політична економія


Політична економія : метод. вказівки / О. С. Яцюк, І. І. Проданова, І. З. Савчин, М. Д. Семенова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Політична економія” складено на основі типової програми для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форм навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved