Ви є тут

Економічна теорія

Макроекономіка


Макроекономіка : метод. вказівки до курсової роботи / Д. В. Шлемко, О. С. Яцюк, І. З. Савчин, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 36 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Макроекономіка” складені на основі типової програми для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” очної та заочної форм навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи.

Макроекономіка


Сокирко, О. І. Макроекономіка : збірник тестових завдань / О. І. Сокирко, І. З. Савчин, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 75 с.

У збірнику тестових завдань і задач з курсу «Макроекономіка» містяться важливі питання для самостійної роботи і контролю знань студентів при вивченні теоретичних і практичних навичок макроекономічного аналізу явищ суспільного життя. Тестові завдання розроблені відповідно до програм із нормативних навчальних дисциплін і відповідають навчальним планам підготовки.

Макроекономіка


Сокирко, О. І. Макроекономіка : метод. вказівки / О. І. Сокирко, І. З. Савчин, Р. Б. Данилейчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 34 с.

Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни “Макроекономіка” складені на основі типової програми для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” очної та заочної форм навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні контрольної роботи.

Збірник завдань і задач з дисципліни "Політична економія"


Гудзак, Т. Б. Збірник завдань і задач з дисципліни "Політична економія" / Т. Б. Гудзак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 123 с.

Збірник завдань і задач з дисципліни “Політична економія” містить важливі питання для семестрового контролю знань студентів при вивченні дисципліни “Політична економія”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями “Економіка підприємства”, ”Облік і аудит”, ”Фінанси”, ”Менеджмент організацій”.

Методичний комплекс з дисципліни "Політична економія"


Гудзак, Т. Б. Методичний комплекс з дисципліни "Політична економія" / Т. Б. Гудзак, В. П. Колодрубський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 78 с.

Методичний комплекс містить методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни “Політична економія”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями “Економіка підприємства”, ”Облік і аудит”, ”Фінанси”, ”Менеджмент організацій”.

Основи економічної теорії


Основи економічної теорії : збірник тестових завдань / Л. Є. Сімків, Р. Т. Мацьків, І. І. Проданова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 194 с.

У збірнику подано тестові завдання, які відповідають вимогам навчальної програми з основ економічної теорії. Вони дозволяють студентам перевірити себе на рівень власної підготовки, допомагають виявити рівень економічних знань студентів, їхню схильність до економічного мислення, обізнаність з проблемами вітчизняної економіки та наявність рис, важливих для формування активних учасників ринкових відносин.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved