Ви є тут

Регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : метод. комплекс / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 79 с.

Методичний комплекс призначений для самостійної роботи студентів усіх форм навчання спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» з вивчення курсу «Регіональна економіка». Він дає можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарський занять, колоквіумів та іспиту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved