Ви є тут

Тестові завдання і задачі з курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"

Сімків, Л. Є. Тестові завдання і задачі з курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 23 с.

У збірнику тестових завдань і задач з курсу ”Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” містяться важливі питання трьох рівнів та двох кредитів семестрового контролю студентів при вивченні теоретичних і методологічних основ розміщення продуктивних сил.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved