Ви є тут

Регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Регіональна економіка : конспект лекцій / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 145 с.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved