Ви є тут

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : зб. тест. завд. / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 125 с.

У збірнику тестових завдань і задач з курсу “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” містяться важливі питання для самостійної роботи і контролю знань студентів при вивченні теоретичних і методологічних основ розміщення продуктивних сил. Тестові завдання розроблені відповідно до програм із нормативних навчальних дисциплін і відповідають навчальним планам підготовки.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved