Ви є тут

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Сімків, Л. Є. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : конспект лекцій / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. - 188 с.

У методичному комплексі з ”Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” визначається мета і завдання курсу, запропонована робоча програма та плани семінарських занять. Він містить тестові завдання і задачі для перевірки знань студентів при вивченні теоретичних та методологічних основ розміщення продуктивних сил, особливості їх розвитку в Україні та її окремих регіонах.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved