Ви є тут

Зварювання

Проектування зварних конструкцій


Матвієнків, О. М. Проектування зварних конструкцій : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Проектування зварних конструкцій". Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (спеціалізація "Технологія та устаткування зварювання" освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр). Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Практикум по зварюванню


Матвієнків, О. М. Практикум по зварюванню : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Практикум по зварюванню". Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (спеціалізація "Технологія та устаткування зварювання" освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр). Методичні вказівки можуть бути використанні студентами денної та заочної форм навчання.

Ремонт трубопроводів і конструкцій


Матвієнків, О. М. Ремонт трубопроводів і конструкцій : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 16 с.

етодичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Ремонт трубопроводів і конструкцій". Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (спеціалізація "Технологія та устаткування зварювання" освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр). Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.

Проектування зварних конструкцій


Матвієнків, О. М. Проектування зварних конструкцій : практикум. Ч. 1 : Розрахунок зварних з'єднань / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 45 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Проектування зварних конструкцій". Практикум містить приклади розв'язку задач, які дають можливість студентам освоїти методики та набути навиків з розрахунку зварних з'єднань при проектуванні зварних конструкцій. Призначено для підготовки бакалаврів 131 - Прикладна механіка.

Зварювання тиском


Панчук, М. В. Зварювання тиском : конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 133 c.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни зварювання тиском. У конспекті лекцій аналізуються теоретичні основи зварювання тиском, механізми утворення зварних з'єднань та методи оцінки зварюваності матеріалів. Наведені основні способи та технології зварювання виробів розглянуті конструкції сучасного зварювального обладнання. Висвітлені питання контролю якості зварних з'єднань.

Зварювання плавленням


Панчук, М. В. Зварювання плавленням : конспект лекцій. Ч. 2 / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 109 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни зварювання плавленням. У конспекті лекцій аналізуються теоретичні основи зварювання плавленням, механізми утворення зварних з'єднань та методи оцінки зварюваності матеріалів. Наведені основні способи та технології зварювання виробів, розглянуті конструкції сучасного зварювального обладнання, висвітлені питання контролю якості зварних з'єднань.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved