Ви є тут

Зварювання

Практикум по зварюванню


Матвієнків, О. М. Практикум по зварюванню : практикум. Ч. 1 / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 72 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Практикум по зварюванню". Частина 1 практикуму містить практичні роботи, які дають можливість студентам освоїти технологію та техніку ручного дугового та газового зварювання, а також вивчити будову зварювального обладнання, необхідні інструменти та пристосування для облаштування зварювального поста.

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Навчальна практика


Шлапак, Л. С. Навчальна практика : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Представлені методичні вказівки розкривають мету та завдання навчальної практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту з навчальної практики. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

Переддипломна практика


Шлапак, Л. С. Переддипломна практика : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 22 с.

Представлені методичні вказівки розкривають мету та завдання переддипломної практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту з переддипломної практики. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка, ОПП "Зварювання та споріднені технології".

Виробнича практика


Шлапак, Л. С. Виробнича практика : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 22 c.

Програма виробничої практики складена згідно із робочими програмами та чинним навчальним планом підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" з метою забезпечення навчально-методичними вказівками щодо проходження виробничої практики, оформлення та захисту звітів.

Теория сварочных процессов


Багрянский, К. В. Теория сварочных процессов : учебник / К. В. Багрянский, З. А. Добротина, К. К. Хренов. - М. : Высшая школа, 1976. - 423 с.

В учебнике описаны строение и основные свойства металлов, обрабатываемых сваркой, а также процессы деформации, разрушения и схватывания, лежащие в основе образования сварного соединения. Приведены краткие сведения об основных источниках тепла, применяемых в сварке, основы теории распространения тепла и примеры применения ее к сварочным процессам. Даны основные сведения по химической термодинамике, физической химии и диффузии, необходимые для понимания металлургических процессов при сварке и пайке. Рассмотрены основные вопросы свариваемости металлов.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved