Ви є тут

Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес

Іванова, М. О. Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес : робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні роботи для бакалаврів заочної форми навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 41 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес". Містять зміст тем дисципліни, методику вивчення матеріалу тем з дисципліни "Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес". Призначені для самостійної роботи студентів напряму підготовки 076 - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved