Ви є тут

Світовий ринок консалтингових послуг

Обельницька, Х. В. Світовий ринок консалтингових послуг : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Світовий ринок консалтингових послуг". Наведено плани лекційних і практичних занять, дискусійні запитання для самостійної підготовки студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved