Ви є тут

Зовнішньоекономічна діяльність

Глобальна економіка


Устенко, А. О. Глобальна економіка : навч. посіб. / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 100 с.

Сучасна міжнародна економіка все більше набуває глобального характеру. Це спричинило багато суттєвих змін: виникнення і поширення наднаціональних структур (транснаціональних корпорацій і банків, міжнародних організацій, регіональних угруповань), більш тісний зв’язок між всіма суб’єктами світової економіки, підвищення її на якісно новий рівень.

Міжнародна економіка


Орищин, Т. М. Міжнародна економіка : метод. вказ. для сам. роботи / Т. М. Орищин, Л. М. Савчин, Н. О. Крихівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 88 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу "Міжнародна економіка" і призначені для самостійної роботи бакалаврів за напрямом 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування", 051 - "Економіка", 071 - "Облік і оподаткування" та мають за мету надати допомогу студентам при вивченні курсу. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання. Методичні вказівки містять типові тестові завдання для самоконтролю, контрольні питання і завдання, питання для обговорення, тематику рефератів і доповідей, завдання для самостійної роботи та практичні завдання.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств


Полянська, А. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : практикум / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 124 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 – «Менеджмент».

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств нафтогазового комплексу


Полянська, А. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств нафтогазового комплексу : навч. посіб. / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 250 с.

Навчальний посібник містить системний виклад знань щодо змісту та видів зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, особлива увага приділена нафтогазовому комплексу. Особлива увага звернена на висвітлення основних засад здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами нафтогазового комплексу.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств


Полянська, А. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : метод. вказівки / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 95 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги щодо вивчення теоретичного і практичного матеріалу з дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств", базові навчальні елементи роботи, а також практичні завдання, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері зовнішньоекономічної діяльності, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Міжнародний менеджмент


Вербовська, Л. С. Міжнародний менеджмент : метод. вказівки / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 186 с.

Методичні вказівки містять ситуаційні вправи, питання для самостійної роботи, тестові питання для перевірки знань, завдання для контрольної роботи для студентів дистанційної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved